Jesteś tutaj:

Główna treść strony

O Fundacji

Fundacja Nad Bugiem została ufundowana przeze Danutę i Artura Laskowskich. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 28 lutego 2012 r. Siedzibą organizacji jest Brańszczyk. W skład zarządu wszedł – obok fundatorów – Andrzej Grajczyk.

Fundacja została utworzona w ramach "Się Dzieje! Wyszkowskiego Inkubatora Pozarządowego" - projektu realizowanego w okresie listopad 2011 - listopad 2013 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet "Dobre rządzenie", działanie "Rozwój potencjału trzeciego sektora", podziałanie 5.4.2 "Rozwój dialogu obywatelskiego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Fundacja powstała w celu promowania, wspierania i inicjowania działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych (określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) na rzecz społeczności, głównie społeczności lokalnej. Jednymi z pierwszych wyzwań, jakie przed sobą postawiliśmy w fundacji są: organizacja centrum wolontariatu na terenie gminy Brańszczyk, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz wsparcia dla osób samotnych, schorowanych.


Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych przez Fundację od czasu jej powstania

Nasi Darczyńcy

  • Gmina Wyszków
  • 5 o'clock The School of English - Szkoła językowa w Wyszkowie
  • Fundacja Wspólna Droga - United Way Polska
  • Kapitał Ludzki - Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny