Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Projekty

 1. Projekt pn. „Juklandia. Pedagogika niekonwencjonalna w Gminie Wyszków w 2021 roku” realizowany w 2021 w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie przez Burmistrza Wyszkowa realizacji zadania na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, kwota dofinansowania: 89 250 zł.
 2. Projekt pn. „Juklandia. Pedagogika niekonwencjonalna w Gminie Wyszków w 2020 roku” realizowany w 2020 w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie przez Burmistrza Wyszkowa realizacji zadania na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, kwota dofinansowania: 89 250 zł.
 3. Projekt pn. „Juklandia. Pedagogika niekonwencjonalna w Gminie Wyszków w 2019 roku” realizowany w 2019 w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie przez Burmistrza Wyszkowa realizacji zadania na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, kwota dofinansowania: 85 tys. zł.
 4. Projekt pn. „Pedagogika osiedlowa i ulicy w Wyszkowie w 2018 roku” realizowany w 2018 w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym na rok 2018 ogłoszonego przez Burmistrza Wyszkowa, kwota dofinansowania: 57 tys. zł.
 5. Projekt pn. „Pedagogika osiedlowa i ulicy w Wyszkowie w 2017 roku” realizowany w 2017 w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym na rok 2017 ogłoszonego przez Burmistrza Wyszkowa, kwota dofinansowania: 57 tys. zł. (projekt w trakcie realizacji).
 6. Projekt pn. „Pedagogika osiedlowa i ulicy w Wyszkowie w 2016 roku” realizowany w 2016 w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym na rok 2016 ogłoszonego przez Burmistrza Wyszkowa, kwota dofinansowania: 57 tys. zł.
 7. Projekt pn. „Pedagogika osiedlowa i ulicy w Wyszkowie w 2015 roku” realizowany w 2015 w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym na rok 2015 ogłoszonego przez Burmistrza Wyszkowa, kwota dofinansowania: 57 tys. zł.
 8. Realizacja zadania pt. „Prowadzenie zespołów tanecznych, wokalnych, rockowych” – polegającego na przygotowaniu i realizacji widowiska folklorystycznego prezentującego tańce, pieśni, przyśpiewki i gadki z terenów Puszczy Białej i sąsiednich – Puszczy Zielonej i Podlasia pn. „U sąsiada za miedzą” przez Zespół Pieśni i Tańca „Oberek”; 01.01-31.12.2014 r.; zadanie dofinansowane w wysokości 7 tys. zł przez gminę Wyszków.
 9. Organizacja wyjazdów dla młodzieży na mecze piłkarskie Legii Warszawa w ramach programu „Kibicuj z Klasą” (9 wyjazdów w latach 2013-2014).
 10. Projekt pn. „IV Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę”. Zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatu Wyszkowskiego w ramach konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu „Kultura fizyczna i turystyka”, 08-20.08.2013, wysokość dofinansowania: 2 tys. zł.
 11. Projekt pn. „Wycieczka dla najlepszych” dla grupy 47 najlepszych uczniów szkół wiejskich powiatu wyszkowskiego do Warszawy. Zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatu Wyszkowskiego w ramach konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu „wypoczynek dzieci i młodzieży”, 29.05-24.06.2013, wysokość dofinansowania: 2,5 tys. zł.
 12. Organizacja wyjazdu na basen uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Brańszczyku, 09.2012.
 13. Organizacja integracyjnego rajdu rowerowego dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Brańszczyku, 06.2012.
 14. Organizacja wycieczki do Białowieży i Hajnówki dla uczniów wraz z opiekunami z Publicznej Szkoły Podstawowej w Brańszczyku, 07.06.2013.
 15. Organizacja wyjazdu na obchody Światowego Dnia Ziemi na Pole Mokotowskie oraz do Muzeum Sportu i Turystyki w Centrum Olimpijskim w Warszawie w dn. 28.05.2013 r. dla 46-osobowej grupy uczniów z terenu gminy Brańszczyk wraz z opiekunami.
 16. Organizacja rajdu rowerowego „Znam historię, szanuję przyrodę” dla grupy uczniów z terenu gminy Brańszczyk, 02.05.2013.
Ponadto Andrzej Grajczyk i Artur Laskowski zrealizowali w ramach Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych WIATRAK (w którym działali przed założeniem Fundacji i w czasie pierwszych dwóch lat jej istnienia) następujące projekty:
 1. Projekt pn. „Pedagogika osiedlowa i ulicy w Wyszkowie w 2014 roku” realizowany w 2014 w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym na rok 2014 ogłoszonego przez Burmistrza Wyszkowa, kwota dofinansowania: 57 tys. zł.
 2. Projekt „Chodź, pomaluj mój świat” w ramach konkursu dla organizacji partnerskich programu społecznego „Partnerstwo dla dzieci” (projekt ZDROWO KOLOROWO) dofinansowany przez Fundację Wspólna Droga – United Way Polska; okres realizacji: 01.05-31.12.2013; kwota dofinansowania: 8 tys. zł.
 3. Projekt pn. „Dajmy sobie szansę – pedagogika ulicy w Wyszkowie” realizowany w okresie 15.01-31.12.2013 w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym na rok 2013 ogłoszonego przez Burmistrza Wyszkowa, kwota dofinansowania: 57 tys. zł.
 4. Projekt pn. „Uwierz w siebie – czwarty rok pedagogiki ulicy w Wyszkowie” realizowany w okresie 15.01-31.12.2012 w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym na rok 2012 ogłoszonego przez Burmistrza Wyszkowa.
 5. Projekt pn. „Idź przez życie bez używek” realizowany w okresie 01.05.2012-30.09.2012 dofinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
 6. Projekt pn. „Prawko dla orzełków” realizowany od 2011 roku na podstawie Uchwały Zarządu Fundacji Wspólna Droga – United Way Polska (realizacja projektu jeszcze nie jest zakończona).
 7. Projekt pn. „Taniec moja pasja” – realizowany w okresie 01.09.2011-30.06.2012 na podstawie Uchwały Zarządu Fundacji Wspólna Droga – United Way Polska.
 8. Projekt pn. „Podróże kształcą – wyprawa życia” – realizowany w okresie 01.06-30.09.2011 na podstawie Uchwały Komisji Dystrybucyjnej Programu „Partnerstwo dla Dzieci” Fundacji Wspólna Droga – United Way Polska.
 9. Projekt pn. „Jestem sprawcą swego losu” – realizowany w okresie 01.12.2010-30.05.2011 na podstawie Uchwały Komisji Dystrybucyjnej Programu „Partnerstwo dla Dzieci” Fundacji Wspólna Droga – United Way Polska.
 10. Projekt pn. „Jestem sprawcą swego losu – trzeci rok pedagogiki ulicy w Wyszkowie” – realizowany w okresie 01.01-31.12.2011 w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym na rok 2011 ogłoszonego przez Burmistrza Wyszkowa.
 11. Projekt pn. „Orzełki wznoszą się do lotu. Pedagogika ulicy w Wyszkowie” – realizowany w okresie 01.01-31.12.2010 w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym na rok 2010 ogłoszonego przez Burmistrza Wyszkowa.
 12. Projekt pn. „Polska jest piękna! Naucz się ją oglądać” – realizowany w okresie 07.07-31.12.2009 na podstawie Uchwały Komisji Dystrybucyjnej Programu „Partnerstwo dla Dzieci” Fundacji Wspólna Droga – United Way Polska.
 13. Projekt pn. „Przybij piątkę. Pedagogika ulicy w Wyszkowie” – realizowany w okresie 01.01-31.12.2009 w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym na rok 2009 ogłoszonego przez Burmistrza Wyszkowa.

Nasi Darczyńcy

 • Gmina Wyszków
 • 5 o'clock The School of English - Szkoła językowa w Wyszkowie
 • Fundacja Wspólna Droga - United Way Polska
 • Kapitał Ludzki - Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny