Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Oferta

Organizujemy wolontariat, który służy osobom z niepełnosprawnością zamieszkałym na terenie powiatu wyszkowskiego.
Szczegółowe informacje: Danuta Laskowska, tel. 607135354, mail: danalas@gmail.com

Danuta Laskowska – fundatorka i wiceprezes Fundacji Nad Bugiem, absolwentka Wydziału Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracowała Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci oraz Urzędzie m.st. Warszawy. Ukończyła studia podyplomowe: Instytut Studiów nad Rodziną (Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie); pedagogika resocjalizacyjna (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) oraz zarządzanie kulturą (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Wielokrotnie organizowała kursy, szkolenia, wyjazdy. Od 2006 roku zaangażowana w działalność Rady Rodziców (najpierw w Przedszkolu Samorządowym, a od 2007 w Publicznej Szkole Podstawowej w Brańszczyku, gdzie od 2011 jest przewodniczącą). W latach 2011-2013 animator społeczny w Wyszkowskim Inkubatorze Pozarządowym. Od 2014 roku koordynatorka projektów Fundacji Nad Bugiem, trener pracy Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich.

Zajmujemy się pedagogiką niekonwencjonalną na terenie gminy Wyszków.
Szczegółowe informacje: Andrzej Grajczyk, tel. 691801440, mail: andrzejgrajczyk@wp.pl

Andrzej Grajczyk - pedagog ulicy, w latach 2013-14 pracownik Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Wiatrak”, wiceprezes Fundacji Nad Bugiem, absolwent szkolenia z zakresu pedagogiki ulicy realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu „Partnerstwo dla Dzieci” przez Fundację Wspólna Droga. Główny realizator projektów pedagogiki ulicy w Wyszkowie (od 2008 roku). Instruktor Sztuk Walki, członek kadry polski i zdobywca wielu miejsc medalowych na zawodach międzynarodowych. Założyciel i trener sekcji KARATE prowadzonej od 1991 r. Organizator spływów kajakowych, zajęć survivalowych, nocnych marszy i wycieczek kondycyjno-krajoznawczych. Od wielu lat zaangażowany w pracę z młodzieżą

Prowadzimy społeczną wypożyczalnię kajaków i rowerów
Szczegółowe informacje: Artur Laskowski, tel. 691801220, mail: artlasko@gmail.com

Artur Laskowski – prezes Fundacji Nad Bugiem, polityk społeczny, kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Drogowskaz” w Wyszkowie, menedżer kultury (w latach 2007-2011 dyrektor Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”), animator społeczny i doradca organizacji pozarządowych. W latach 2011-2013 kierownik Wyszkowskiego Inkubatora Pozarządowego Fundacji rower.com (projektu realizowanego z EFS w ramach PO KL), redaktor naczelny „Się Dzieje! Pisma Obywatelskiego Ziemi Wyszkowskiej. Przyczynił się do powstania i rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym łącznie 10 organizacji pozarządowych na terenie powiatu wyszkowskiego i realizacji przez nie 16 projektów na łączną kwotę ponad 320 tys. zł. W latach 2011-13 koordynował 2 2-letnie projekty finansowane z FIO (nr 3010 oraz nr 3513) dot. spółdzielczości socjalnej. W latach 2009-2011 był wydawcą i redaktorem naczelnym Tygodnika Informacyjno-Reklamowego „Wyszkowiak”. Członek zarządu Wyszkowskiej Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Szron” (był inicjatorem jej utworzenia). Od 2012 roku prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych WIATRAK (zainicjował jego powstanie). Pomysłodawca pracy metodą streetworkingu z „dziećmi na ulicy” w Wyszkowie. Kierownik projektów z zakresu pedagogiki ulicy realizowanych w Wyszkowie. Koordynator projektów Spółdzielni „Szron” dofinansowanych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w latach 2009-2010, w ramach których powstała i funkcjonuje Wyszkowska Wypożyczalnia Sportowa. Inicjator utworzenia Wyszkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ośrodku kultury, a w 2012 roku usamodzielnienia uniwersytetu – utworzenia stowarzyszenia słuchaczy. Inicjator powstania Zespołu Pieśni i Tańca „Oberek”.

Nasi Darczyńcy

  • Kapitał Ludzki - Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny
  • Gmina Wyszków
  • Fundacja Wspólna Droga - United Way Polska