Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Oferta

Fundacja Nad Bugiem koncentruje się na wykonywaniu zadań ukierunkowanych na przeciwdziałanie problemom alkoholowym i promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z gminy Wyszków oraz minimalizacji występowania ryzykownych zachowań – pracy nad ugruntowaniem i rozwojem ich zainteresowań odkrytych w czasie realizacji projektów realizowanych wcześniej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych WIATRAK.  Stworzyła  ofertę spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w większości mieszkających na osiedlach w blokach socjalnych, zagrożonych marginalizacją – pracując metodą streetworkingu (pedagogiki niekonwencjonalnej ) z „dziećmi na ulicy”, zaniedbanymi przez środowisko rodzinne, a jednocześnie nie objętych opieką żadnej placówki stacjonarnej, takiej jak świetlica, klub lub ognisko.

Fundacja Nad Bugiem powstała w efekcie działania "Się Dzieje! Wyszkowskiego Inkubatora Pozarządowego", funkcjonującego w okresie listopad 2011 - 2013 w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu "Dobre rządzenie" działania "Rozwój potencjału trzeciego sektora" podziałania 5.4.2 "Rozwój dialogu obywatelskiego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szczegółowe informacje na temat zachowaliśmy na specjalnej podstronie "Się Dzieje! Wyszkowskiego Inkubatora Pozarządowego": http://www.siedzieje.fundacjanadbugiem.pl/.

Zajmujemy się pedagogiką niekonwencjonalną na terenie gminy Wyszków.
Szczegółowe informacje: Andrzej Grajczyk, tel. 691801440, mail: andrzejgrajczyk@wp.pl
Prowadzimy społeczną wypożyczalnię kajaków i rowerów
Szczegółowe informacje: Artur Laskowski, tel. 691801220, mail: artlasko@gmail.com

Kim jesteśmy?

Andrzej Grajczyk - pedagog ulicy, w latach 2013-14 pracownik Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Wiatrak”, wiceprezes Fundacji Nad Bugiem, absolwent szkolenia z zakresu pedagogiki ulicy realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu „Partnerstwo dla Dzieci” przez Fundację Wspólna Droga. Główny realizator projektów pedagogiki ulicy w Wyszkowie (od 2008 roku). Instruktor Sztuk Walki, członek kadry polski i zdobywca wielu miejsc medalowych na zawodach międzynarodowych. Założyciel i trener sekcji KARATE prowadzonej od 1991 r. Organizator spływów kajakowych, zajęć survivalowych, nocnych marszy i wycieczek kondycyjno-krajoznawczych. Od wielu lat zaangażowany w pracę z młodzieżąDanuta Laskowska - fundatorka i wiceprezes Fundacji Nad Bugiem, absolwentka Wydziału Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracowała Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, Warszawskim Hospicjum dla Dzieci oraz Urzędzie m.st. Warszawy. Ukończyła studia podyplomowe: Instytut Studiów nad Rodziną (ATK w Warszawie); pedagogika resocjalizacyjna (APS w Warszawie) oraz zarządzanie kulturą (UKSW w Warszawie). Wielokrotnie organizowała kursy, szkolenia, wyjazdy. W latach 2011-2013 była animatorką społeczną w Wyszkowskim Inkubatorze Pozarządowym. Od 2015 roku pracuje w Domu Emeryta w Brańszczyku - najpierw jako koordynator, obecnie jako dyrektor wykonawczy.Artur Laskowski - prezes Fundacji Nad Bugiem, polityk społeczny, menedżer kultury, animator społeczny i doradca organizacji pozarządowych, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin, w ciągu swojej 25 letniej aktywności zawodowej zrealizował dziesiątki projektów grantowych, koncertów, imprez plenerowych i masowych, wystaw artystycznych, konferencji itp.  W latach 2011-2013 kierownik Wyszkowskiego Inkubatora Pozarządowego Fundacji rower.com (projektu realizowanego z EFS w ramach PO KL), redaktor naczelny „Się Dzieje! Pisma Obywatelskiego Ziemi Wyszkowskiej. Członek zarządu Wyszkowskiej Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Szron” (był inicjatorem jej utworzenia). Od 2012 roku prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych WIATRAK (zainicjował jego powstanie). Pomysłodawca pracy metodą streetworkingu z „dziećmi na ulicy” w Wyszkowie. Kierownik projektów z zakresu pedagogiki ulicy realizowanych w Wyszkowie. Koordynator projektów Spółdzielni „Szron” dofinansowanych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w latach 2009-2010, w ramach których powstała i funkcjonuje Wyszkowska Wypożyczalnia Sportowa. Inicjator utworzenia Wyszkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ośrodku kultury, a w 2012 roku usamodzielnienia uniwersytetu – utworzenia stowarzyszenia słuchaczy. Inicjator powstania Zespołu Pieśni i Tańca „Oberek”.

Nasi Darczyńcy

  • Gmina Wyszków
  • 5 o'clock The School of English - Szkoła językowa w Wyszkowie
  • Fundacja Wspólna Droga - United Way Polska
  • Kapitał Ludzki - Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny