Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Ruszył projekt pn. Szukamy pomysłu na życie

Za nami spotkanie "założycielskie" młodzieżowej grupy projektowej.

Spotkaliśmy się w kilkunastoosobowej grupie młodych, którzy zdecydowali się wspólnie przeżyć kilka przygód, a w ich efekcie przybliżyć trochę do odpowiedzi na pytanie, kim chciałby zostać, co chciałby robić w swoim życiu. Na początek każdy z uczestników spotkania opowiedział krótko o sobie. Uczyliśmy się zapamiętywać swoje imiona. Główną atrakcją wieczoru było budowanie w grupach wieży z klocków. Młodzież podzieliła się na 3 grupy, a w każdej z grup wyłonieni zostali koordynator, strażnik wieży, łącznik, budowniczy i kontrolerzy jakości. Zadaniem każdej z grup było odtworzenie wcześniej wybudowanej wzorcowej wieży, której ich budowniczowie… nie widzieli! Budując wieżę bazowali jedynie na ustnych instrukcjach przekazywanych im przez łączników. Łącznicy te instrukcje otrzymywali od strażników wieży, którzy z kolei widzieli wzorcową wieżę, ale nie widzieli efektów odtwarzania wieży w oparciu o przekazywane przez nich instrukcje. Nad całością czuwali koordynatorzy. Ważną rolę odgrywali kontrolerzy jakości, którzy widzieli zarówno wzorcową wieżę, jak i efekty jej odtwarzania, ale mieli "zawiązane usta" - mogli jedynie odpowiadać na pytania budowniczych "tak" lub "nie". Zabawa była przednia! Czas na odtworzenie ograniczony. Wprawdzie nie wszystkim udało się zrobić to wiernie z oryginałem, ale odstępstwa były minimalne i żadna z grup nie zwiodła - odtworzyła budowlę. Współpraca w grupach była znakomita: zapał, energia i pragnienie osiągnięcia celu doprowadziły wszystkich do wspólnego sukcesu! Wierzymy, że był to dobry zwiastun realizacji rozpoczynanego projektu, a następnie planów życiowych każdego z jego uczestników.

Projekt pt. „Szukamy pomysłu na życie” trwać będzie pół roku. Młodzi będą - samodzielnie współpracując ze sobą - organizować wycieczki krajoznawcze, spływy kajakowe, marsze survivalowe, odbędą szkolenie z pisania takich postów, które będą przyciągać uwagę, spotkają się z doradcą zawodowym. Projekt jest finansowany w ramach Programu Równać Szanse.

Umieszczono: 09.06.2024 r., godz. 06.54

Nasi Darczyńcy

  • Gmina Wyszków
  • 5 o'clock The School of English - Szkoła językowa w Wyszkowie
  • Fundacja Wspólna Droga - United Way Polska
  • Kapitał Ludzki - Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny